Οι Θέσεις Μου Για Τον Πολιτισμό
Οι Θέσεις Μου Για Τον Πολιτισμό

Θα μπορούσε κανείς εύλογα να ισχυριστεί ότι ο πολιτισμός ως δημόσιο και συλλογικό αγαθό πρέπει να πραγματώνεται σε συνθήκες ελευθερίας, γόνιμου διαλόγου και δημιουργικότητας. Ειδικότερα, μιλώντας για τη χώρα μας, θα λέγαμε ότι ο πολιτισμός μας αποτέλεσε και αποτελεί το όχημα ανάδειξης της ταυτότητάς μας ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, η προστασία και η ανάδειξη του πολιτισμικού μας αποθέματος, με την παράλληλη αποφυγή ρηχών και με στρεβλό τρόπο εμπορευματοποιημένων προσεγγίσεών του, αποτελεί για μας μια αδήριτη αναγκαιότητα.

Α. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι άμεσα συνυφασμένη με τις παραγωγικές δομές και την οικονομία κάθε τόπου ξεχωριστά. Οι προσεγγίσεις μας αφορούν:

  1. Οργάνωση και συνέχιση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία).
  2. Δημιουργία, διάθεση και ανάδειξη επώνυμων πολιτιστικών-τουριστικών προϊόντων.
  3. Διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ένταξής της στη σύγχρονη καθημερινή ζωή.

Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

  1. Διαμόρφωση ενός Ψηφιακού Πολιτιστικού Χάρτη, ο οποίος θα έχει ρόλο στη δημιουργία συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων για κάθε πόλη.
  2. Δημιουργία ψηφιακών πολιτιστικών εφαρμογών προς όφελος του τουρισμού, των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και της ελεύθερης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  3. Ενίσχυση της ψηφιοποίησης περιεχομένου (π.χ. ψηφιακές βιβλιοθήκες) για αποτελεσματικότερη προβολή της σύγχρονης δημιουργίας.

Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Χωρίς αμφιβολία η έννοια αυτού που ευρύτερα ονομάζουμε πολιτισμός, σχετίζεται άμεσα με την παιδεία. Θα υποστήριζε λοιπόν κανείς ότι η παιδεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, είναι αναγκαίο να έχει στραμμένο το βλέμμα της στην εξοικείωση των νέων με την παράδοση, την ιστορία των τεχνών και τα μνημεία. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες των νέων καθώς επίσης και να ανακαλύψουν τα παιδιά ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα που προηγουμένως πίστευαν πως δεν διαθέτουν. Η δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών με σχολές θεάτρου, μουσικής, χορού, κινηματογράφου κ.α. αποτελεί μια περίφημη ιδέα προς υλοποίηση.

Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Εκφράζουμε την πεποίθηση πως μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να συνδεθεί η πολιτιστική πολιτική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με την εν’ γένει βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου. Επομένως προτείνουμε:

  1. Επεξεργασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτιστικών – αναπτυξιακών σχεδίων που θα συνδέουν τον πολιτισμό και τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή, την οικονομία και το περιβάλλον. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η συνεργασία δημόσιων, τοπικών και περιφερειακών φορέων με τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη.
  2. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων σε αυτή την προσπάθεια και η αποδοχή του επιδιωκόμενου αναπτυξιακού αποτελέσματος το οποίο θα θεωρούν δικό τους.
  3. Ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, δημιουργία εργαστηρίων τεχνών, στήριξη δημοτικών εκπαιδευτικών θεσμών ( ωδεία, σχολές χορού) και ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας.

Ε. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.

Η χρηματοδότηση σχεδίων πολιτιστικής ανάπτυξης δύναται να συνδυάζει εθνικούς πόρους με ευρωπαϊκά προγράμματα, χορηγίες, χρηματοδότηση από πολίτες ( crowd funding).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart