Οι Θέσεις Μου Για την Εργασία
Οι Θέσεις Μου Για την Εργασία

Κομβικές στοχεύσεις μας σχετικά με την ΕΡΓΑΣΙΑ:

Α. Εργασία για όλους-Πλήρης απασχόληση.

Πρωταρχικός μας στόχος η ανάπτυξη μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για νέες θέσεις εργασίας.

 1. Έτσι για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για πρόσληψη νέων εργαζομένων, να απαλλάσσεται από φορολογία για 150 ευρώ.
 2. Επιπλέον απαλλάσσονται για 3 χρόνια από φόρους και εισφορές νέοι άνθρωποι που προβαίνουν σε έναρξη επαγγέλματος.

 

Β.Ασφάλεια εργαζομένου.

Αναμφίβολα το “αίσθημα ασφάλειας” του εργαζομένου συνιστά για μας ζήτημα πρώτης γραμμής. Γι αυτό το λόγο:

 1. Επιθυμούμε την πλήρη αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας με στόχο αποτελεσματικούς ελέγχους και πλήρη εφαρμογή νόμων και συμβάσεων.
 2. Συγκροτούμε πρόγραμμα Δια βίου απασχόλησης με την αγαστή συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών εταίρων.
 3. Παροχή κινήτρων για επανακατάρτιση εργαζομένων, ένταξη και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογική πρόοδος δεν πρέπει να σηματοδοτεί μείωση αποδοχών αλλά δύναται να μετουσιωθεί σε μια δίκαιη ανταμοιβή της αναμενόμενης αύξησης παραγωγικότητας με σαφώς υψηλότερους μισθούς.
 4. Στοχεύουμε σε αύξηση του επιδόματος ανεργίας με επιδότηση από το Ευρωπαϊκό Koινωνικό Ταμείο.
 5. Λέμε ΟΧΙ σε απολύσεις ή και διαθεσιμότητες εργαζομένων του δημοσίου.
 6. Στόχος μας η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, επομένως καμία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ.
 7. Είμαστε υπέρμαχοι της αξιολόγησης με στόχο την ορθότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την παροχή κινήτρων σε όσους προσπαθούν περισσότερο.

Γ. Κατοχύρωση Δικαιωμάτων.

Τα εργασιακά δικαιώματα είναι αναγκαίο να κατοχυρώνουν υλικά και ηθικά τον εργαζόμενο ώστε να δραστηριοποιείται σ ένα όσο γίνεται ασφαλές και ελκυστικό γι αυτόν περιβάλλον.Επομένως:

 1. Καθίσταται αναγκαίο οι ίδιοι οι Κοινωνικοί Εταίροι να καθορίζουν τον κατώτερο μισθό μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης  Εργασίας.
 2. “Ξεπάγωμα” αυξήσεων μέσω των τριετιών, ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και πλήρη επαναφορά της “μετενέργειας” των συλλογικών συμβάσεων προστατεύοντας έτσι τα δικαιώματα των εργαζομένων.
 3. Καταργούμε τον Νόμο Κατρούγκαλου και δημιουργούμε προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο που θα εξασφαλίσει βιώσιμη λύση για το Ασφαλιστικό με σεβασμό στην αναποδοτικότητα των εισφορών.
 4. Κεντρική μας γραμμή η κατώτερη σύνταξη στα 500ευρώ και η επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων σχετικά με τις συντάξεις χηρείας.
 5. Επιπρόσθετα, βασική μας δέσμευση αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που επλήγησαν από τις μειώσεις λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής των Μνημονίων.
 6. Ζωτικής σημασίας στοιχείο των πολιτικών μας προτεραιοτήτων σχετικά με τα εργασιακά θέματα είναι η άμεση και κατά προτεραιότητα διενέργεια όλων των απαραίτητων προσλήψεων νοσηλευτικού, ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού και η σωστή στελέχωση των υπηρεσιών που προσφέρουν κοινωνικό έργο.
 7. Τέλος ανοιχτός διάλογος με τα συνδικάτα για την επίλυση όλων των μεγάλων ζητημάτων που μας απασχολούν.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart